♥  Animatioun an/oder Spektakel

fir Kanner

fir Gebuertsdagsfeier, Eventer, Kleeschensdag,

Familljefest an aner Fester.

Maacht är Ufro elo !

♥  Animation et/ou Spectacle

pour enfants.

Anniversaires, Saint Nicolas,

Noël, fêtes de famille et 

autres fêtes privées.

Réservez maintenant !