⃰  Schnéikinnigin  ⃰ 

 

Hautesdags gëtt et net vill Schnéi.

Mee mat Zauberei ass alles méiglech. Schnéibäll kachen, Spaass mat  Schnéiballschluechten hunn, e rise Schnéimännchen ...

Kommt an hëlleft der Schnéikinnigin

fir de béise Monster

(deen de Schnéi frësst) ze verjoen.

 

 

 

 

 

⃰ 

⃰ 

⃰ 

 

⃰  Reine des neiges  ⃰  

 

 
 Un spectacle festif, musical et visuel  avec des tours de magie, spécialement conçu pour faire rêver et étonner.